KLASICKÉ KROVY – TRADÍCIA A TRVÁCNOSŤ

Klasické krovy sú stáročiami osvedčenými typmi strešných konštrukcií. Tieto konštrukcie sa vždy využívali na stavbu aj v tých najzložitejších tvaroch striech a aj v ťažko dostupných miestach. V dnešnej dobe sa najviac z klasických krovov používa takzvaný hambálkový krov, ktorý je najekonomickejší. Taktiež si ale môžete vybrať aj z iných druhov krovu ako je krov zo stojatou alebo ležatou stolicou pri ktorom sa ale stráca výhoda obytného podkrovia. Klasické krovy majú taktiež výhodu že sú vhodné aj pre strechy z väčším sklonom nad 30°.

Klasické krovy
Klasické krovy

TRADIČNÝ KROV

         Výhody

 • Vhodnosť konštrukcie pre väčšie sklony
 • Možnosť realizácie krovu priamo na stavbe
 • Možnosť úspory financií pri samotnej realizácii krovu využitím pomerne lacnej pracovnej sily, pozor však na nekvalitne odvedenú prácu


  Nevýhody

 • Klasickou konštrukciou krovu je možné preklenúť bez dodatočných opatrení (podporné stĺpy, nosné steny) vzdialenosti 8 až 10 m
 • Pre nízke sklony je obvykle menej vhodný aj výhodný ako väzníkový krov
 • Pri väčších rozpätiach a tvarovo zložitejších krovoch je obvykle drahší ako väzníkový krov
 • Väčšia spotreba reziva
 • Väčšie zaťaženie nosných konštrukcií stavby
 • Náročnosť na ľudskú prácu
Klasické krovy

Vo všeobecnosti výber vhodného krovu záleží od veľkosti strechy, jej tvaru, sklonu, rozpätia a spôsobu akým sa tento priestor bude využívať. Ak chceme priestor krovu plnohodnotne využívať ako obytné podkrovie, tradičný krov je viac-menej jedinou možnosťou.

Klasické krovy