montáž krovu

VÄZNÍKOVÉ KROVY – RÝCHLO A PRESNE

Priehradové väzníky sú novodobou alternatívou už k tradičným krovom. Tvarové možnosti väzníkových krovov sú ich veľkou výhodou ale taktiež ľahká a rýchla montáž im dáva veľký priestor na ich uplatnenie. Novodobá technológia pri výrobe ponúka markantné odľahčenie klasických statických prvkov (nosné steny, stĺpy atď.) a taktiež aj úsporu vynaložených nákladov a väčšiu dispozičnú variabilnosť. Ich uplatnenie je v podstate univerzálne, skvelé riešenia predstavujú väzníky hlavne pre stavby s veľkým rozpätím strechy bez dodatočnej vnútornej podpory – napríklad pri priemyselných halách, skladoch, obchodoch alebo hospodárskych budovách. Táto ich jedinečná vlastnosť je veľkou výhodou najmä pri väčších alebo zložitejších rodinných domoch.

KLASICKÉ KROVY – TRADÍCIA A TRVÁCNOSŤ

Klasické krovy sú stáročiami osvedčenými typmi strešných konštrukcií. Tieto konštrukcie sa vždy využívali na stavbu aj v tých najzložitejších tvaroch striech a aj v ťažko dostupných miestach. V dnešnej dobe sa najviac z klasických krovov používa takzvaný hambálkový krov, ktorý je najekonomickejší. Taktiež si ale môžete vybrať aj z iných druhov krovu ako je krov zo stojatou alebo ležatou stolicou pri ktorom sa ale stráca výhoda obytného podkrovia. Klasické krovy majú taktiež výhodu že sú vhodné aj pre strechy z väčším sklonom nad 30°.

DREVO PRE KROVY

Pre spoľahlivý návrh, realizáciu a funkčnosť drevených stavebných konštrukcií sa musí použiť drevo ihličnatých alebo listnatých drevín s vhodnými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami a s patričným stupňom prirodzenej trvanlivosti.

Najpoužívanejšími drevinami sú ihličnaté dreviny – smrek, jedľa, borovica – a z listnatých dub a agát. Pre spoľahlivú realizáciu by sa malo používať drevo pevnostne triedené, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá by mala obsahovať statický posudok, v ktorej nesmie chýbať predpísaná pevnostná trieda použitého reziva.

Vo všeobecnosti je potrebné dbať na to, aby drevo neobsahovalo veľký počet hŕč a kazových miest (drevo napadnuté škodcami resp. hnilobou), hlavne ak je prierez malý alebo oslabený otvormi a zárezmi.

KROVY