KLASICKÉ KROVY – KROVY PRE KAŽDÚ STRECHU

Klasické krovy sú tradičným krovy vhodné do každého prostredia a na každú strechu. Tieto tradičné drevené krovy sú stáročiami osvedčenými typmi strešných konštrukcií. Tieto konštrukcie sa vždy využívali na stavbu aj v tých najzložitejších tvaroch striech a aj v ťažko dostupných miestach. V dnešnej dobe sa najviac z klasických krovov používa takzvaný hambálkový krov, ktorý je najekonomickejší. Taktiež si ale môžete vybrať aj z iných druhov krovu ako je krov zo stojatou alebo ležatou stolicou pri ktorom sa ale stráca výhoda obytného podkrovia. Klasické krovy majú taktiež výhodu že sú vhodné aj pre strechy z väčším sklonom nad 30°.

klasický krov

LETNÁ AKCIA  –  ODKVAP ZA  POLOVICU

Pri objednaní krovu s montážou dostanete od nás kvalitný odkvapový systém na celý dom za 1/2.

Akcia platí od 15.5. do 30.8.2020

Navyše pre vás zabezpečíme vymeranie, odborné poradenstvo, vypracovanie kompletnej cenovej ponuky, dodanie reziva, montáž krovu, záruka na strechu 36 mesiacov úplne zdarma.

montáž krovu
tradičný krov

KLASICKÉ A ICH VÝHODY

 • Vhodnosť konštrukcie pre väčšie sklony
 • Možnosť realizácie krovu priamo na stavbe
 • Možnosť úspory financií pri samotnej realizácii krovu využitím pomerne lacnej pracovnej sily

KLASICKÝ DREVENÝ KROV – HLAVNÉ PRVKY

 • Väzné trámy slúžia na prenos zaťaženia stĺpikov a vzpier. Konce sú uložené v nosných stenách na dištančnej podložke.
 • Stĺpiky majú podpernú funkciu väznice krovu.
 • Vzpery vystužujú krov priečne. Sú zapustené do väzných trámov a stĺpikov.
 • Rozpery
 • Väznice sú nesené stĺpikmi a podporujú krokvy.
  • Odkvapová väznica – v blízkosti odkvapu na krátkych stĺpikoch.
  • Stredová väznica – nesená stĺpikmi.
  • Vrcholová väznica – podopiera krokvy pod hrebeňom.
 • Pomúrnice – osadzujú sa na obvodovú nosnú stenu. Slúžia na kotvenie do muriva alebo stužujúceho venca.
 • Krokvy – sú nesené väznicami a pomúrnicami.  Pri starších vlašských sústavách sú krokvy vodorovné.
 • Klieštiny – ich úlohou je vystužiť krov priečne. Spájajú krokvy tesne pod strednými väznicami a sú spravidla zdvojené.
Krov so stolicou
dotaz