Premyslený dizajn sa spája s technickou rafinovanosťou! Vďaka nepravidelným hranám vzniká (podľa polohy slnka) živá hra svetiel a tieňov. Hrana má však ešte inú, dôležitejšiu funkciu: spevňuje panel a zvyšuje jeho tuhosť. Ďalšou zvláštnosťou je kónická šikmá drážka, ktorá má hneď niekoľko funkcií:

  • eliminuje prípadnú roztažnosť v priečnom smere

VÝHODY

  • k dispozícii v 10 štandardných farbách
  • 2 formáty (krátký a dlhý) pre dosiahnutie vzhľadu striedavej pokládky
  • montáž bez príponiek
  • bohaté príslušenstvo
  • 40 ročná záruka
STREŠNÝ PANEL FX.12
STREŠNÝ PANEL FX.12

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ROZMER: 1400 × 420 mm (veľký panel) = 1,7 ks/m²
700 × 420 mm (malý panel) = 3,4 ks/m²
MATERIÁL: hliník hrúbky 0,7 mm
LÍCOVÁ STRANA Coil-Coating
RUBOVÁ STRANA: Ochranný lak
HMOTNOSŤ: 1 m² = ca. 2,4 kg -2,5 kg/m²
SKLON STRECHY: od 17°
KLADENIE: len na celoplošné debnenie (s hrúbkou min. 24 mm)
do sklonu 25° je potrebná pokládka s bitumenovou separačnou vrstvou.
UPEVNENIE: Pokládka bez PREFA príponiek! 3 klince na malý 5 klincov na veľký panel → 9 klincov na m² pri pomere 2:1 v kusoch prípadne 4:1 v plošnom pomere (veľký:malý)
STREŠNÝ PANEL FX.12
STREŠNÝ PANEL FX.12
STREŠNÝ PANEL FX.12
STREŠNÝ PANEL FX.12

Pozor!

  • Uvedené hodnoty RAL sú len približné [ ] a v niektorých prípadoch sa môžu výrazne líšiť od originálnej farby PREFA a za určitých okolností neodzrkadľujú subjektívne vnímanie farby.
  • Najmä pre kvalitu farby P.10 je takmer nemožné zadefinovať hodnoty na základe povrchovej štruktúry.
  • Pre presné určenie farieb doplnkových konštrukčných dielov je preto vždy potrebné zohľadniť originálny vzor.