VÄZNÍKOVÉ KROVY – KROVY DNEŠNEJ DOBY

Priehradové väzníky sú novodobou alternatívou už k tradičným krovom. Tvarové možnosti väzníkových krovov sú ich veľkou výhodou ale taktiež ľahká a rýchla montáž im dáva veľký priestor na ich uplatnenie. Novodobá technológia pri výrobe ponúka markantné odľahčenie klasických statických prvkov (nosné steny, stĺpy atď.) a taktiež aj úsporu vynaložených nákladov a väčšiu dispozičnú variabilnosť. Ich uplatnenie je v podstate univerzálne, skvelé riešenia predstavujú väzníky hlavne pre stavby s veľkým rozpätím strechy bez dodatočnej vnútornej podpory – napríklad pri priemyselných halách, skladoch, obchodoch alebo hospodárskych budovách. Táto ich jedinečná vlastnosť je veľkou výhodou najmä pri väčších alebo zložitejších rodinných domoch.

väzníkové krovy
väznik krov

VÄZNÍKOVÉ KROVY A ICH VÝHODY

  • nízka hmotnosť a spotreba materiálu, vysoká ekologická hodnota materiálu
  • rýchla montáž bez závislosti na ročnom období a ochrana dreva impregnovaním
  • vysoká tvarová a konštrukčná variabilita a vysoká miera prefabrikácie
  • možnosť úprav horného pásu na CNC centrách vrátane plynulého oblúku
  • úspora nákladov vďaka rýchlejšej a ľahšej výrobe a nižšej spotrebe materiálu

KDE VYUŽIŤ  VÄZNÍKOVÉ KROVY

Strechy rodinných domov

  • drevené strešné väzníky najrôznejších tvarov – pre pultové, sedlové, valbové, manzardové strechy s  využitím i bez využitia podstrešného priestoru atď.

Konštrukcie striech s veľkými rozponmi

  • strešné väzníky pre obchodné, priemyselné, poľnohospodárske a športové objekty s obmedzením voľného rozponu do 30 metrov

Celodrevené systémy

  • nosné „kostry“ jednoduchých priemyselných a skladových hál, nosný stenový systém pre pasívne stavby, strešné nadstavby a podobne

Výrobu väzníkov uľahčuje asistencia výpočtovej techniky a montáž vďačí za svoju rýchlosť technológii styčníkovej dosky. To je zalisovaná pozinkovaná oceľová doska s predlisovanými tŕňami, ktorá slúži ako spojovací prvok jednotlivých prierezov. Styčníkové dosky sa pod obchodným názvom Gang nail začali používať v roku 1995 a dnes patria pre svoju jednoduchosť, pevnosť spoju a priaznivú cenu k najobľúbenejším tesárskym technológiam vôbec. 

Väzníkové krovy za dobré ceny
dotaz